INFORMACJE I FORMULARZE DLA LAUREATÓW NAGRÓD
KROK 1

LAUREAT NAGRODY, ZGODNIE Z § 21 UST 3 REGULAMINU LOTERII, POWINIEN W CIĄGU 4 DNI ROBOCZYCH OD ROZMOWY POWIADAMIAJĄCEJ O WYGRANEJ, WYSŁAĆ POD ADRES ORGANIZATORA: PMICOMBERA SP. Z O.O., 04-116 WARSZAWA, UL. FILOMATÓW 27:
- ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU / ORYGINAŁY WSZYSTKICH DOWODÓW ZAKUPU DOKUMENTUJĄCYCH DOKONANIE ZAKUPU PROMOCYJNEGO (ZGODNIE Z OPISEM W §12 UST.1 REGULAMINU LOTERII), NA KWOTĘ ODPOWIADAJĄCĄ LICZBIE ZGŁOSZEŃ (ZGODNIE Z ZASADĄ OPISANĄ W §12 UST.3 I §15 REGULAMINU LOTERII), KTÓRE ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO ZGŁOSZONE DO LOTERII,
- PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ I SWOICH DANYCH ZGODNIE Z OPISEM W §21 UST.3 B, C, D REGULAMINU LOTERII, ZALEŻNIE OD WYGRANEJ NAGRODY

OŚWIADCZENIA I DANE, O KTÓRYCH JEST MOWA POWYŻEJ, MOŻNA WYPEŁNIĆ KORZYSTAJĄC Z PRZYGOTOWANEGO PRZEZ ORGANIZATORA WZORU.
WZÓR FORMULARZA LAUREATA DO POBRANIA TUTAJ.

ORGANIZATOR BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RÓWNIEŻ DANE I OŚWIADCZENIA NAPISANE NIE NA WZORZE PROPONOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ MUSZĄ SIĘ NA NICH ZNALEŹĆ WSZYSTKIE WYMAGANE INFORMACJE I ŻE ZOSTANIE PODPISANY PRZEZ UCZESTNIKA.

JEŻELI W CIĄGU 8 DNI ROBOCZYCH OD WYMAGANEGO DNIA NADANIA LISTU ZGODNIE Z § 21 UST.3 REGULAMINU LOTERII ORGANIZATOR NIE OTRZYMA OKREŚLONYCH W § 21 UST.3 DANYCH I OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENIE DO DANEJ NAGRODY PRZECHODZI NA LAUREATA REZERWOWEGO NR 1 DLA DANEJ NAGRODY I DALEJ, ZGODNIE Z TĄ SAMĄ PROCEDURĄ, NA LAUREATA REZERWOWEGO NR 2 DLA DANEJ NAGRODY

KROK 2 (DOTYCZY TYLKO LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ I STOPNIA – 10 000 ZŁ)

W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. 2018 POZ. 723 ZE ZM.), ZGODNIE Z § 21 UST. 6 REGULAMINU LOTERII, LAUREAT NAGRODY GŁÓWNEJ, PO OTRZYMANIU SMS’A INFORMUJĄCEGO O POZYTYWNEJ WERYFIKACJI, POWINIEN WYSŁAĆ DO 04 CZERWCA 2021 R. DO GODZINY 23.59 POD ADRES ORGANIZATOR@PMI.PL:
- WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE - DO POBRANIA TUTAJ
- SKAN LUB ZDJĘCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY (DOWÓD OSOBISTY LUB DRUGA STRONA PASZPORTU ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE), KTÓREGO NUMER ZOSTAŁ PODANY W OŚWIADCZENIU
- SKAN LUB ZDJĘCIE DRUGIEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY, INNEGO NIŻ DOKUMENT, KTÓREGO NUMER ZOSTAŁ PODANY W OŚWIADCZENIU POWYŻEJ NP. PRAWA JAZDY, LEGITYMACJI ZE ZDJĘCIEM ALBO DRUGIEJ STRONY PASZPORTU ZAWIERAJĄCEJ DANE OSOBOWE.

PRZESŁANIE POWYŻEJ WSKAZANYCH SKANÓW / ZDJĘĆ DOKUMENTÓW JEST NIEZBĘDNE W CELU ZWERYFIKOWANIA TOŻSAMOŚCI ZWYCIĘZCY NAGRODY W SYTUACJI BRAKU JEGO FIZYCZNEJ OBECNOŚCI PODCZAS WYDANIA NAGRODY.
W PRZYPADKU JEŻELI ZWYCIĘZCA NAGRODY GŁÓWNEJ NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESŁANIE WW. SKANÓW / ZDJĘĆ DOKUMENTÓW, W CELU WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI MOŻE UDAĆ SIĘ OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY ORGANIZATORA - 04-116 WARSZAWA, UL. FILOMATÓW 27, W DNI POWSZEDNIE DO DNIA 04 CZERWCA 2020 R. W GODZINACH 9-17, POSIADAJĄC ZE SOBĄ AKTUALNY DOWÓD POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ ZWYCIĘZCY W CELU JEGO OKAZANIA ORGANIZATOROWI.